Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Slovenské KrivéHľadať
 
 

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Michal Meždej- zástupca starostu

Peter Bachura

Daniel Balica

Ľuboš Balica

Lucia Meždejová

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 11 Obecné zastupiteľstvo

3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce
a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.
c) schvaľovať územný plán
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane
e) určovať náležitosti miestnej dane
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
g) uznášať sa na nariadeniach,
i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

§ 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov obecných zastupiteľstiev

1. Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný najmä
a) zložiť sľub,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
c) dodržiavať organizačný a rokovací poriadok,
d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Poslanec je oprávnený najmä

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
b) interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
c) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
d) zúčastňovať s na previerkach, na kontrolách, ktoré uskutočňujú orgány obce.

 

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka